Fxce Award – Viet Nam Trading Challenge 2020

Ngày 9/7/2020, Revive Media đồng hành cùng FXCE tổ chức thành công sự kiện FXCE AWARD – VIET NAM TRADING CHALLENGE 2020 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Pavillon Tân Sơn Nhất.

Với sứ mệnh là một cuộc thi tự do để tìm kiếm những nhà vô địch với lợi nhuận cao nhất sau các lần giao dịch. “FXCE Award Viet Nam Trading Challenge 2020” là sự kiện nhằm vinh danh những “chiến binh” sau 2 tháng diễn ra cuộc thi.

Ngày 9/7/2020, Revive Media đồng hành cùng FXCE tổ chức thành công sự kiện FXCE AWARD – VIET NAM TRADING CHALLENGE 2020 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Pavillon Tân Sơn Nhất.

Với sứ mệnh là một cuộc thi tự do để tìm kiếm những nhà vô địch với lợi nhuận cao nhất sau các lần giao dịch. “FXCE Award Viet Nam Trading Challenge 2020” là sự kiện nhằm vinh danh những “chiến binh” sau 2 tháng diễn ra cuộc thi.

Ngày 9/7/2020, Revive Media đồng hành cùng FXCE tổ chức thành công sự kiện FXCE AWARD – VIET NAM TRADING CHALLENGE 2020 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Pavillon Tân Sơn Nhất.

Với sứ mệnh là một cuộc thi tự do để tìm kiếm những nhà vô địch với lợi nhuận cao nhất sau các lần giao dịch. “FXCE Award Viet Nam Trading Challenge 2020” là sự kiện nhằm vinh danh những “chiến binh” sau 2 tháng diễn ra cuộc thi.